Klasztor i kościół Braci Kapucynów w Łomży

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
images/stories/lomza/00.jpg
images/stories/lomza/02 panorama.jpg
images/stories/lomza/03.jpg
images/stories/lomza/04 lomza noca.jpg
images/stories/lomza/05 szopka.jpg

Aktualności

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.

Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii istnieje 20 000 wspólnot.

W 1987r. w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad siedemdziesiąt diecezjalnych misyjnych seminariów "Redemptoris Mater", w których formuje się ponad tysiąc seminarzystów.

W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

źródło: http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl

Prezbiter: br. Mirosław Ferenc OFMCap

Wspólne kolędowanie!!!

W Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego 2014 roku o godz. 19.00
zapraszamy na wspólne kolędowanie do kościoła kapucynów. 
Jednocześnie będzie to otwarcie Roku Jubileuszowego -
250 lat Kapucynów w Łomży!!!
Zapraszamy wszystkich śpiewających, grających i słuchających!
Będziemy śpiewać dla Pana Jezusa i św. Rodziny!!!

 

KURS DLA NARZECZONYCH

Kurs dla narzeczonych!!! 
Rozpoczęcie 27.01.2014 (poniedziałek) 
Mszą św. o godz. 18.00 
w kościele kapucynów w Łomży

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego
czyli Trzech Króli

Porządek niedzielny!
Obecność na Mszy św. obowiązkowa!

 

Msza noworoczna

Zapraszamy na Mszę św. noworoczną
na godz. 24.00, aby rozpocząć nowy rok 
pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki!

 

Strona 8 z 17

Facebook