Klasztor i kościół Braci Kapucynów w Łomży

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
images/stories/lomza/00.jpg
images/stories/lomza/02 panorama.jpg
images/stories/lomza/03.jpg
images/stories/lomza/04 lomza noca.jpg
images/stories/lomza/05 szopka.jpg

Franciszkański Zakon Świeckich

 

Początki sięgają 1221 roku, w którym św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.


Przez cały okres średniowiecza oraz oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Świętego Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.


Pierwszymi tercjarzami franciszkańskimi na ziemiach polskich byli głównie fundatorzy i dobrodzieje klasztorów franciszkańskich, które powstały po przybyciu franciszkanów do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w 1237 roku. Kolejne dzieje tercjarstwa polskiego bardzo ściśle złączone były z losami narodu.


W XX wieku rozwijające się prężnie w okresie międzywojennym dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Świętego Franciszka zostały administracyjnie zlikwidowane podczas okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II Wojnie Światowej III Zakon Świętego Franciszka nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu i życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres. Odrodzenie III Zakonu Świętego Franciszka, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po Soborze Watykańskim II na podstawie zatwierdzonej w 1978 roku przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.


III niedziela miesiąca,
godz. 14:00 - Eucharystia Wspólnotowa, a po niej spotkanie na salce


I czwartek miesiąca,
godz. 18:00 - Eucharystia w intencji powołań


ostatnia niedziela miesiąca,
godz. 17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

KONTAKT: ASYSTENT III ZAKONU: Br. Jan Fibek OFMCap.