Informacje Ogólne

Godziny otwarcia kancelarii:
wtorek, piątek i sobota: 8:00 – 9:00 i 17:00 – 18:00

Kancelaria Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej
Proboszcz: br. Andrzej Makowski OFMCap


email: kapucyni.lomza@gmail.com

strona w budowie