• on 31 maja 2020

ODWOŁANIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE OD DN. 7 CZERWCA

DEKRET

Mając na względzie „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanoniczego), biorąc po uwagę aktualne zarządzenia państwowe, niniejszym od niedzieli 7 czerwca 2020 r. odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba (por. Katechizm Kościoła Katolickiego  2180, 2181, 2182).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych.

+ Janusz Stepnowski

BISKUP ŁOMŻYŃSKI

ks. Artur Szurawski

KANCLERZ KURII

Łomża, dnia 29 maja 2020 r.

N. 416/B/2020

Tekst dekretu dostępny także na stronie diecezji łomżyńskiej

https://diecezja.lomza.pl/kuria/komunikaty-kurii/item/3087-odwolanie-dyspensy