• on 1 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 LISTOPADA 2020 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny.  Msze Święte o godzinie 6.30, 8.00, 10.00,  i 18.00.

2. W tym tygodniu I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca.

3. Przez cały miesiąc listopad modlimy się za naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.20 i Mszy św. o godz. 18.00. Kartki na wypominki jeszcze można składać w zakrystii. Przypominamy, że modlitwa za zmarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy.

4. Penitencjaria Apostolska rozszerzyła na cały miesiąc listopad możliwość uzyskania odpustu zupełnego w intencji zmarłych, który normalnie związany jest z oktawą Wszystkich Świętych, czyli od 1 do 8 listopada;

  • w praktyce oznacza to, że tenże odpust z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych dla osób, które odwiedzą cmentarz, kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na dowolnie wybrane osiem dni miesiąca listopada, według decyzji poszczególnych wiernych;
  • osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych – należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii świętej, modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi modlitwy za zmarłych.

5. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Zbiórka do puszek na Fundusz Organizacji „Kościół w potrzebie”.

6. Niech gorąca modlitwa w połączeniu z zachętą świętego Pawła z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, będą naszą odpowiedzią, jako ludzi wierzących, w obliczu niepokojów i ataków na wartości chrześcijańskie, jak też wobec aktów zniewagi i bluźnierstwa wobec miejsc świętych. Każdemu z Was życzymy radosnego świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych! Niech ich przykład zachęca nas i rozpala w nas pragnienie dobrego i szlachetnego życia. Dziękujemy za wszelkie ofiary na kościół i klasztor.