Wspólnota Honorat (dawniej Młodzież Franciszkańska)

Wspólnota Honorat gromadzi młodych dorosłych, którzy inspirując się doświadczeniem życia i wiary św. Franciszka z Asyżu, pragną w jego duchu przeżywać swoje życie, podejmując drogę odnowy, przez słuchanie słowa Bożego, katechezę oraz liturgię i przyczyniać się przez to do odnowy Kościoła i świata.

Spotkania:

  • Krąg biblijny / Katecheza / Liturgia – poniedziałek, godz. 16.30 w salce duszpasterskiej.
  • Okolicznościowo doświadczenia integracyjne.
  • Rekolekcje kilkudniowe jeden raz w roku.