Neokatechumenat jest drogą formacji chrześcijańskiej opartej na odkryciu łaski sakramentu chrztu.

Formacja odbywa się we wspólnocie, jest podzielona na etapy i przez słuchanie słowa Bożego, liturgię i dzielenie się wiarą prowadzi do pogłębienia wiary i życia na wzór pierwszych chrześcijan.

Spotkania:

  • Eucharystia wspólnoty, sobota godz. 19.00
  • Liturgia słowa – środa, godz. 19.00 w sali neokatechumenatu.