GODZINY OTWARCIA SZOPKI RUCHOMEJ
Szopka ruchoma w naszym kościele jest otwarta: w dni powszednie od 8.30 do 17.30 w niedziele i uroczystości między Mszami św. Msze św. o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. [...]
Read More