• on 25 lutego 2018

Trzej Apostołowie Trzeźwości upamiętnieni

Dziś podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży poświęcono tablicę, która upamiętnia Apostołów Trzeźwości o. Benignusa Sosnowskiego, o. Apolinarego Kaźmieraka, oraz ks. prał. Henryka Korżę. 

Poświęceniu tablicy towarzyszyła wizytacja kanoniczna, podczas homilii biskup Tadeusz Bronakowski, zaznaczył, że nie sposób słowami opisać wszystkich obszarów posługi ojców i braci, które zasługują na docenienie i wdzięczność. W tym roku obchodzimy jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich Łomży, możemy śmiało powiedzieć, że Łomża nie byłaby taka jaka jest, gdyby ponad 250 lat temu nie powstał na tym wzgórzu klasztor i kościół Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Za wszelkie dobro, za gorliwość ewangelizacyjną, za piękną, ofiarną posługę w Kościele łomżyńskim, naszym drogim Ojcom dzisiaj najserdeczniej wszyscy dziękujemy – mówił bp Tadeusz Bronakowski. 

Biskup Bronakowski, podkreślił także, wielką pracę włożoną na rzecz trzeźwości przez o. Benignusa, o. Apolinarego i ks. prał. Henryka Korżę. O ich życiu i posłudze można byłoby napisać piękny poemat, albo długą monografię. Najważniejsze co po sobie zostawili to ocalone życie i dusze tych, którzy dzięki ich pracy odzyskali trzeźwość. Podziwialiśmy ich głęboki patriotyzm, umiłowanie kultury, nauki i tradycji narodowej. Dziękujemy za ich wielką niezłomną walkę o trzeźwość narodu polskiego. Rozumieli oni, że bez trzeźwości narodu, nie będzie rozwoju gospodarczego i społecznego ojczyzny, rozumieli, że Polska, albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie, że tylko przez abstynencję wielu możemy dojść do trzeźwości wszystkich. Ich ogromne zaangażowanie w posługę trzeźwościową jest jednym z wielu działań Kościoła w tej sferze. Na tym wielkim fundamencie dzisiaj budujemy nasze zaangażowanie w promocję trzeźwości, naszą niezgodę na rozpijanie narodu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ich przykład mobilizuje kolejne pokolenia kapłanów i świeckich do troski o trzeźwość narodu. Ich życie pozostanie wielkim wezwaniem dla wszystkich odpowiedzialnych za naszą ojczyznę, aby chronili trzeźwość, aby chronili ojczyznę przed rozpijaniem szczególnie młodych Polaków – mówił bp Bronakowski. 

Zaangażowanych kapłanów w posługę na rzecz trzeźwości wspominała przy okazji dzisiejszej uroczystości Joanna Kleczyńska reprezentująca Bractwo Trzeźwości im. Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to dla mnie szczególny dzień, który jest poświęcony niestrudzonym apostołom trzeźwości, którzy do końca swego życia walczyli o trzeźwość naszego narodu. Ojciec Benignus założył nasze bractwo 30 lat temu, a 50 lat temu założył Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Był w Łomży przez cztery lat, przez ten czas pomógł wielu osobom zmagającym się z problemem alkoholowym, ale także ich rodzinom. Jeżeli chodzi o o. Apolinarego to on trafił do nas w 1991 r. był to dla mnie piękny czas przy o. Apolinarym, uczył nas jak mamy kochać drugiego człowieka, bardzo był zatroskany o  ludzi uzależnionych, był także inicjatorem wielu działań na niwie trzeźwości. Ks. Henryk Korża współpracował z o. Apolinarym, wiele uczynił dla dobra ludzi uzależnionych. 

Mówiąc o trzech Apostołach Trzeźwości nie można nie wspomnieć o śp. Janie Kleczyńskim, przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, człowieku zaangażowanym w życie społeczne, ale przede wszystkim zaangażowanym w posługę na rzecz trzeźwości.

Aleksandra Matejkowska

Źródło: https://wzasiegu.pl/informacje/trzej-apostolowie-trzezwosci-uhonorowani-foto/