• on 26 czerwca 2021

Z DZISIEJSZEJ EWANGELII

„Powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim” (Mt 8,11).

„On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby” (Iz 53,4).