• on 30 czerwca 2021

Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA

„Im bardziej kochamy, tym bardziej stajemy się zdolni do dawania. Jest to też klucz do zrozumienia naszego życia” /z homilii podczas Mszy św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Filipin/.