• on 1 stycznia 2022

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił” (Lb 6,22-27).

Z okazji Nowego Roku życzymy Wam, drodzy Parafianie i odwiedzający nasz kościół, obfitości Bożych darów każdego dnia. Niech Bóg przez swoją łaskę mieszka w Waszych sercach, rodzinach i niech będzie z Wami w każdym miejscu, w którym się znajdziecie. Niech obdarzy Was potrzebnym zdrowiem i wszystkim, czego potrzebujecie. Niech Jego pogodne oblicze zawsze będzie z Wami. Zapewniamy Was także o naszej modlitwie w Waszych intencjach.

Bracia kapucyni z Łomży