W naszym klasztorze aktualnie posługują bracia:

Andrzej Makowski – kapłan, gwardian, proboszcz

Adam Strojnowski – kapłan, wikary klasztoru i parafii

Jan Bońkowski – kapłan, posługa chorym

Mieczysław Wasyk – kapłan, spowiednik

Kazimierz Synowczyk – kapłan, spowiednik

Dominik Sulewski – furtian, posługa względem ubogich

Piotr Jakacki – zakrystiani

Adam Mianowski – diakon, katecheta, duszpasterstwo dzieci

Krzysztof Łaziński – kapłan, katecheta, duszpasterstwo ministrantów