Pogzeb

1. akt zgonu
2. jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego
3. należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z administratorem cmentarza.