Spotkania:

Każdy 23 dzień miesiąca:

17.30 – Różaniec w złożonych intencjach

18.00 – Msza święta wotywna

Po Mszy – spotkanie formacyjne