Franciszkański Zakon Świeckich jest międzynarodową wspólnotą ludzi zainspirowanych przykładem św. Franciszka z Asyżu, którzy pragną przeżywać swe życie jako nieustanne nawrócenie, kochać Kościół i dawać świadectwo o Bożej miłości współczesnemu światu.


Spotkania:

  • Każda 3 niedziela miesiąca – Msza św. godz. 14.15, po niej spotkanie formacyjne w salce duszpasterskiej.