W naszym klasztorze aktualnie posługują bracia:

Andrzej Makowski – kapłan, gwardian, proboszcz

Adam Strojnowski – kapłan, wikary klasztoru i parafii

Jan Bońkowski – kapłan, posługa chorym

Mieczysław Wasyk – kapłan, spowiednik

Kazimierz Synowczyk – kapłan. Spowiedź, formacja osób konsekrowanych, Domowy Kościół

Dominik Sulewski – furtian, posługa względem ubogich

Piotr Jakacki – zakrystian

Adam Mianowski – diakon, katecheta, Kapucyński Zespół Uwielbienia, duszpasterstwo dzieci, ministrantów, Domowy Kościół

Krzysztof Łaziński – kapłan, katecheta, duszpasterstwo dzieci, Bractwo Trzeźwości, Neokatechumenat, Grupa Ojca Pio

Henryk Piłat – furtian, zakrystianin