• on 17 lutego 2024

I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2023

 • Caritas organizuje kwestę na fundusz dzieci chorych. Dziś młodzież ze szkolnego Koła Caritas III LO kwestuje przy naszym kościele na ten cel.
 • Rozpoczęty w Środę Popielcową Wielki Post skłania nas do odnowienia i przemiany naszego serca i życia. Pomocą duchową są wyjątkowe nabożeństwa tego okresu:
 • w piątki Droga Krzyżowa o godz. 8.30 i 17.00
 • w niedziele Gorzkie Żale o godz. 17.30
  Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 • W czwartek o godz. 18.00 Msza św. za wstawiennictwem św. o. Pio. Intencje można składać w zakrystii.
 • W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki i misjonarzy. Ofiarami złożonymi po Mszach św. do puszki wesprzemy misje Ad Gentes.
 • W zakrystii można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 • Przez cały okres Wielkiego Postu powstrzymujemy się od uczestnictwa  w zabawach. Przypominamy, że dniem pokutnym jest też każdy piątek całego roku kościelnego.
 • W ramach Jałmużny Wielkopostnej można składać ofiary na ubogich do skarbony przy ołtarzu św. Antoniego.
 • Dziękujemy za życzliwość i życzymy wam wierności podjętym postanowieniom wielkopostnym.