• on 18 kwietnia 2020

Ogłoszenia duszpasterskie 12 kwietnia 2020 Niedziela Zmartwychwstania

1. Radosne Alleluja jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Chrystus Zmatwychwstał – Alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. Wszystkim Parafianom i Sympatykom naszego kościoła życzymy, by osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, który mówi „Pokój wam!”, dało pokój, radość i wiarę, że z Nim nie zginiemy.

2. Przez cały tydzień przeżywamy Oktawę Wielkanocy. W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego.

4. Każdego dnia do odwołania od godz. 15.00 do 18.00 będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i będzie można skorzystać z Sakramentu Spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą wielkanocną.

Życzenia ks. Bpa Janusza Stepnowskiego na Wielkanoc 2020 r.

Umiłowani Bracia i Siosty!

Czas, który przychodzi nam przeżywać w trakcie trwania epidemii staje się zachętą do ożywienia naszej nadziei i jeszcze większego zaufania Bogu. W sensie duchowym i liturgicznym to najważniejszy okres w roku, w którym przeżywamy najważniejsze prawdy wiary. Zachęcam wszystkich do szczególnie intensywnej modlitwy w tym niełatwym czasie.

Niech ta wyjątkowa, tegoroczna łączność duchowa z celebracjami w naszych kościołach przyniesie Wam radość ze Zmartwychwstania chyli zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i cierpieniem. W tych dniach ja również, jako Wasz Biskup, pragnę wlewać w Wasze serca nadzieję, modlić się o pokój serca i pocieszenie. Chcę razem z biskupem Tadeuszem i kapłanami ogłaszać prawdę, że Chrystus zmartwychwstał i to Jemu powinniśmy zawierzać nasze życie, nasze dziś i nasze jutro.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński