• on 3 maja 2021

3 MAJA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27).

Zachęcamy dziś do modlitwy i odkrywania Maryi jako troskliwej Matki i Opiekunki każdego z nas, a także naszego Narodu. Módlmy się byśmy wszyscy potrafili troszczyć się o naszą Ojczyznę – nasze wspólne Dobro.