• on 27 maja 2018

Bierzmowanie u Kapucynów w Łomży

Bierzmowanie u Kapucynów w Łomży

Każdej pierwszej i trzeciej Niedzieli miesiąca młodzież z parafii MB Bolesnej w Łomży pod opieką Ojca Gwardiana oraz Animatorów przygotowywała się do Bierzmowania.

Zajęcia trwały 90 minut, w każdą pierwszą Niedzielę prowadził je dla całej grupy Ojciec Gwardian. w każdą trzecią Niedzielę zajęcia odbywały się z Animatorami w podgrupach.

W dniach 18-20 Maja 2018 roku dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania odbyły się rekolekcje, kładące nacisk głownie na przygotowanie do spowiedzi przed przyjęciem Sakramentu.

Podczas rekolekcji każdy z przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przystąpił do Sakramentu Spowiedzi i przyjął Komunię Świętą. Młodzież zwiedzała również ogrody w Klasztorze Kapucynów oraz rozważała Pismo Święte, a na zakończenie rekolekcji uczestniczyła w Nabożeństwie Majowym.

Dnia 22 Maja po Nabożeństwie Majowym o godzinie 17.30 podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Uważam, że każdy z przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania przeżył przez ten rok duchową przemianę, a dary Ducha Świętego umacniać będą ją w czynieniu dobra i podążaniu za Chrystusem każdego dnia.

                                                                                                                        Stanisław Edmund Świerżewski