• on 1 listopada 2021

POWTARZAĆ SŁOWO BOŻE

Słowo Boże trzeba powtarzać, przyswajać i strzec. Musi ono dotrzeć do każdej dziedziny naszego życia, zaangażować – jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii – całe serce, duszę, umysł i wszystkie siły (Mk 12, 28). Musi w nas rezonować.

Photo by Rod Long on Unsplash